27. Az európai gazdasági integráció története és jellemzői

2021.10.14

1. Az európai integráció fogalma és jellemzői

2. Az integráció fejlődési fokozatai elméletben 

3. Az integráció megvalósulása gyakorlatban 

4. A gazdasági integráció előnyei és hátrányai  


1. Az európai integráció fogalma és jellemzői


• az Európai Unió egy nemzetközi integrációs szervezet 

• Magyarország 2004 óta tagja 
• kezdetben néhány, napjainkra egyre több állam szoros együttműködésének folyamata 
• a gazdasági egységesítés mára visszafordíthatatlanná vált (de még nem teljes) 
• a politikai egységesség még nem valósult meg teljesen 


2. Az integráció fejlődési fokozatai elméletben 

1. vámkedvezmények - az övezethez tartozók egymásnak vám-és kereskedelempolitikai kedveményzt nyújtanak 

2. szabadkereskedelmi övezet - az övezeten belül szabad külkereskedelmi politika (EFTA) 

3. vámunió - a tagállamok egymással szabad kereskedelmet folytatnak - a kívülállókkal szemben közös küldő vámok 

4. közös piac - nem csak az áruk és a szolgáltatások, hanem a termelési tényezők is szabadon áramolnak → szabad tőke- és munkaerőáramlás 

5. egységes piac - teljes szabadság - az övezeten belül minden korlát megszűnik → a tagállamok piaca egy nagy egységes piac 

6. gazdasági-pénzügyi unió - a közös piacon túl a gazdaságpolitika egységesítik → gazdaságilag egyetlen nagy szövetségi állam - közös valuta 

7. politikai unió - EU: a teljes politikai unió elemei közül a közös kül- és biztonságpolitika megvalósítása; együttműködés a bel- és igazságügyi politika terén


3. Az integráció megvalósulása gyakorlatban 

• 1951 Párizsi szerződés → Európai Szén és Acél Közösség (ESZAK) - a szén és acéltermelés összehangolása 

• 1957 Európai Gazdasági Közösség (EGK) • közös piac • közös politikák • közösségi jogrendszer, jogharmonizáció 

• 1957 Európai Atomenergiai Közösség (EURATOM) - az atomenergia békés felhasználása 

• 1965 Európai Közösség (EK) - a három integrációs szervezet egysítése - ESZAK + EKG + EURATOM = EK 

• 1979 Európai Monetáris Rendszer - cél a monetáris unió bevezetése 

• 1990-től Európai Gazdasági és Monetáris Unió • 1992 Maastricht-i Szerződések - cél a gazdasági és monetáris unió → egységes piac - szabad munkaerő-, áru- és tőkeáramlás • 1994 Európai Monetáris Intézet (az Európai Központi Bank elődje) - fő feladata az euró bevezetésének és az egységes közösségi monetáris politikának az előkészítése • 1995 schengeni egyezmény - a határellenőrzések eltörlése 1 • 1999 az euró bevezetése 11 tagországban - még csak számlapénz formájában→ út a monetáris unió felé • 2002 euróbankjegyek és -érmék kibocsátása - részleges monetáris unió.


4. A gazdasági integráció előnyei és hátrányai 

• előnyök 

• megszűnik a különböző valuták árfolyamingadozásából eredő kockázat → olcsób lesz az unión belüli kereskedelem 

• növekszik a külkereskedelem 
• érvényesül a nemzetközi munkamegosztás 
• csökkennek a tranzakciós költségek 
• növekszik a gazdasági hosszú távú növekedési üteme 
• csökken a külső sokkhatások valószínűsége, veszélyeztető tényezője 

• hátrányok 

• különböző gazdasági fejlettségű tagállamokra egyetlen valuta és egységes monetáris politika "rákényszerítése" → a válságokra nem képesek önállóan reagálni